Zwrot

Reklamacja

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), według reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 2. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Zgodnie z Art. 559 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Tym samym sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu powstałe na skutek działania kupującego.
 4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ma zastosowanie jedynie dla Kupujących będących Konsumentami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny).
 5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne nadsyłane przez Przedsiębiorców, rozpatrywane będą na Ogólnych Zasadach Gwarancji sklepu internetowego Erotyczne gadżety dla kobiet i mężczyzn, seksowna bielizna, bdsm, lubrykanty i żele. ButikMilosny.pl - Zakupy pełne przyjemności - Sklep online.

 

§ 2
Zgłoszenie i procedura reklamacji

 1. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o zgłoszenie występowania poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie.

 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres sprzedawcy ,  wraz z dowodem zawarcia transakcji oraz formularzem reklamacyjnym, zawierającym dane Kupującego oraz opis reklamowanej wady.

 3. Jeśli sposób dostarczenia Produktu wybrany przez Kupującego jest inny niż najtańszy sposób dostarczenia proponowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów przekraczających koszt najtańszej wysyłki (Art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta).

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 5. Termin ten liczony jest od dnia, w którym reklamowany produkt zostanie fizycznie dostarczony na magazyn firmy wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym opis reklamowanej wady (Art. 61. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny).

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni.

 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.